Avaya Scopia® Video Konferans

Yüz yüze iletişimin iş dünyasındaki öneminin farkında olarak geliştirilen Scopia® Video Konferans çözümleri her ölçekteki şirket ihtiyaçlarını kurumsal seviyede giderebilmektedir. Scopia® Video Konferans çözümleri sayesinde farklı ortamlarda bulunan katılımcılar ve mobil kullanıcılar aynı masa etrafında çalışabilmenin keyfine ve etkileşimine sahip olabilmiştir.

Avaya Scopia® geniş yeteneklerini 3 farklı yapıda bizlere sunmaktadır;

  • Avaya Scopia® Masaüstü ve Mobil Uygulamaları,
  • Avaya Scopia® Video Konferans Ara yüzü,
  • Avaya Scopia® XT Video Konferans Çözümü,

Avaya Scopia® sahip olduğu bu 3 farklı yapıyla kurumun ihtiyacına tam uyumlu çözümleri yine kurumsal gerekliliklere göre sağlamayı hedeflemiştir.

Avaya Scopia® Masaüstü ve Mobil Uygulamaları

Avaya Scopia® Masaüstü ve Mobil Uygulamaları (Avaya Scopia® Desktop and Mobile Applications) kullanılarak sabit veya mobil cihazlar aracılığıyla görüntülü görüşme yapılabilir. İhtiyaçlara göre farklı sanal toplantı oldaları oluşturulabilir. Oluşturulan sanal toplantı odaları sayesinde aynı anda birden çok görüşme ortamı sağlanabilir ve kişiler ilgili oldukları konular doğrultusunda farklı odaları kullanabilir. Sanal toplantı odaları ile tam uyumlu çalışan Scopia Masaüstü ve Mobil Uygulamaları içerik paylaşımlarına, karşılıklı tartışma ve görüşmelere, internet bağlantısının olduğu herhangi bir yerden problemsiz olarak imkan sağlar.

Avaya Scopia® Masaüstü ve Mobil uygulamalarının sağlamış olduğu kapsamlı video işbirliği çözümü ve zengin kullanıcı deneyimleri, tüm katılımcılara yüz yüze iletişimin sıcaklığını profesyonel toplantı ortamlarında sunulmuş olur.

Tam kontrollü, kolay yönetim ve idare yetenekleri ile her zaman ve her yerde tam olarak çalışan kişisel video konferans çözümleri artık karşınızda durmaktadır. Bu sayede tek bir tıklamayla gerek müşteri görüşmeleri gerekse çalışanlarla iletişim sanal toplantı odalarında yapılabilmekte, müşteri ve çalışanlar aynı toplantı oturumunu kullanabilmektedir. Kolayla yüklenebilen kullanıcı yazılımları sayesinde kazanılan bu esnek kullanım imkanları video konferansları gerçeğe yakın seviyeye ulaştırmıştır.

Sağlanan tüm bu uçtan uca çözümler Avaya tarafından, yani tek bir üretici tarafından geliştirildiğinden, farklı sistemlerin birbirlerine entegrasyonları sırasında ortaya çıkan sorunlar tamamen ortadan kaldırılmıştır. Tek bir üreticiye ve teknoloji geliştiriciye ait sistemlerin kullanımı sayesinde karmaşık lisanslama ücretlendirmelerinin önüne geçildiğinden, kurulum ve yönetim karmaşası da engellenmiştir. Ayrıca ortaya çıkabilecek sorunların tamamı da çok hızlı bir şekilde giderilmiş olur.

Avaya Scopia® Video Konferans Arayüzü

Avaya Scopia® Video Konferans Arayüzü (Avaya Scopia®Video Conferencing Infrastructure) bugünün ve geleceğin video konferans ihtiyaçları için tasarlanmış güçlü, ölçeklenebilir, çok katılımcılı video işbirliği çözümleri için en uygun temeli oluşturmaktadır. Bu sayede halen kullanılmakta olan eski teknolojiye sahip video konferans çözümleri tamamen kaldırılmadan, yani mevcutta sahip olunan video uygulamaları kullanılarak, HD video konferans özelliği kazandırılabilir. Mevcut sistemin Avaya ile entegrasyonu sayesinde, tüm yapıyı değiştirmeden esnek, uygun maliyetli ve farklı video standartlarıyla uyumluk sağlanabilir.

Birleşik merkezi yönetim sayesinde tüm işlemler tek bir merkezden yapılabilmekte, sahip olunan hybrid donanım ve yazılım mimarisi sayesinde video konferans özelliklerinin tamamı desteklenmektedir.

Avaya tarafından geliştirilen görüntülü görüşme arayüzleri çok noktalı konferans birimleri (multi-point conferencing units-MCU) için yüksek yoğunluklu ve rakipsiz performans özelliklerine sahiptir. Avaya tarafından ses hizmetleri için özel olarak geliştirilen güvenlik duvarı SBCE (Session Border Controller) sayesinde ses hizmetleri kurumsal ağın tüm dış birimleri için güvenli olarak sağlanmış olur. Dış birimlerde bulunan mevcut video konferans çöümlerinin Avaya sistemine daha güvenli bağlanmaları için SBCE ile uyumlu NAT geçişi çözümü olan AVAYA SCOPİA® FİREWALL TRAVERSAL (ATEŞ DUVARI GEÇİŞİ) kullanılabilir. Bu sayede farklı lokasyonlarda çalışan mevcut video konferans sistemlerinin merkezdeki Avaya video konerans çözümüyle sorunsuz entegrasyonu sağlanabilir.

Avaya Scopia® XT Video Konferans Çözümü

Avaya Scopia® XT Video Konferans (Avaya Scopia® Video Conferencing) Çözümü kurumsal seviyede video konferans hizmetlerini güçlü görüntülü iletişim teknolojileri ile kullanıcılara sağlamaktadır. Sağlanan benzersiz video işbirliği deneyimi, etkileyici sunum yeteneği farklı konferans odaları ve masaüstü uygulamaları aracılığıyla kullanıcılara ulaştırılır.

Bu sayede sağlanan her sanal toplantı odası, gerçek bir toplantı ortamında bulunma hissinin yaşanmasını sağlamaktadır.

Avaya tarafından geliştirilen basit fakat sezgisel kullanıcı arayüzleri sayesinde etkin video konferans çözümleri oluşturulmaktadır. Avaya tarafından geliştirilen donanım ve yazılım mimarisi üzerine kurulan sistemler mevcut yatırımları korumayı de hedeflediğinden, gelecekteki yatırımlar da en düşük seviyeye indirilebilecektir. Avaya video konferans çözümlerinin sahip olduğu etkin fiyat-performans oranları düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti sağlarken etkili bir Yatırım Geri Kazanımına imkan vermektedir.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin...